راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی

راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی

عنوان کامل کتاب: راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی

تالیف: محمد علی فرشادفر

ناشر: نوآور

قیمت پشت جلد: 115000ریال

قیمت کتاب با هزینه بسته بندی :117000 ریال

تاریخ چاپ: 1390

نوبت چاپ: چهارم

تعداد صفحات: 296

شابک: 9786001680281

 

مقدمه:

در تهیه «راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی» سعی شده است، عمده موضوعات و مطالب مورد نیاز جامعه مهندسین در بخش نظارت و به طور اخص صنعت ساختمان آورده شود. آشنایی با فرآیند شکل‌گیری یک پروژه در قالب موافقتنامه طرحهای عمرانی و شرح فصول موافقتنامه و نیز کلیاتی از روال تنظیم مبالغ پیش‌بینی اولیه اعتبار یک پروژه، جهت آگاهی و به حداقل رساندن درصد خطاهای احتمالی که عمدتاً تحت عنوان اصلاحیه موافقتنامه رفع می‌گردد، آورده شده است. در ادامه اهم وظایف دستگاه نظارت، کارفرما، ناظرین مقیم در کارگاه و نحوة بررسی و ارائه صورت وضعیت کارکرد پیمانکاران و نیز کلیات و مثالهایی از مبحث ساختار شکست کار (WBS) در قراردادهای پیمان با نرخ متر مربع زیربنا جمع‌آوری و ارائه گردیده است. از دیگر ویژگیهای کتاب «راهنمای نظارت در طرح های عمرانی» مقدمه‌ای بر مباحث برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و به خصوص آشنـایی با برنـامه زمانبندی CPM (مسیـر بحـرانی) می‌باشد. در ضمن به جهت دسترسی سهل و آسان مهندسین ناظر، متن کامل شرایط عمومی پیمان که به طور فزاینده مورد رجوع در طرحهای عمرانی می‌باشد، در پایان این مجموعه ارائه شده است.

 

برای مشاهده گزیده ای از متن کتاب بر روی این متن کلیک نمایید.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مفاهیم و اصطلاحات بودجه‌ریزی (کلید واژه‌ها)

بودجه

تعریف بودجه

بودجه عمومی دولت

اعتبارات جاری (هزینه‌ای)

اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

سایر منابع تأمین اعتبار

تنخواه‌گردان

1- تنخواه‌گردان خزانه

2- تنخواه‌گردان استان

3- تنخواه‌گردان حسابداری

4- تنخواه‌گردان پرداخت

تأمین اعتبار

درخواست وجه

تخصیص اعتبار

طرح‌های عمرانی و انواع آن

طرح انتفاعی

طرح غیرانتفاعی

طرح مطالعاتی

طرح‌های ملی و استانی

پروژه

قرارداد

اجرای کار به صورت پیمانی

اجرای کار به صورت امانی

یوزانس (Usance)

اعتبارات اسنادی

بیع متقابل

فایناس (تسهیلات مالی (Finace))

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

چگونگی برآورد اعتبارات در قالب پروژه‌ها و برآورد اعتبار طرح

نحوه تنظیم اعتبارات مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی

الف) برآورد اولیه

ب) ضرایب متفرقه قابل اعمال به برآورد اولیه به منظور پیش‌بینی اعتبار طرح عمرانی

موافقتنامه در طرح‌های عمرانی چیست؟

ـ دارایی‌های تولید شده (دارایی‌های ثابت)

فصل اول ـ ساختمان و مستحدثات

فصل دوم ـ ماشین‌آلات و تجهیزات

فصل سوم ـ سایر دارایی‌های ثابت

فصل چهارم ـ‌ تغییر در موجودی انبار

فصل پنجم ـ اقلام گران‌بها

فصل ششم ـ زمین

فصل هفتم ـ سایر دارایی‌های تولید نشده

شرح فصول طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

فصل اول ـ ساختمان و سایر مستحدثات

فصل دوم ـ ماشین‌آلات و تجهیزات

فصل سوم ـ سایر دارایی‌های ثابت

فصل چهارم ـ موجودی انبار

فصل پنجم ـ اقلام گران‌بها

فصل ششم ـ زمین

فصل هفتم ـ سایر دارایی‌های تولید نشده

نمونه موافقنامه طرح‌های عمرانی

نمونه برگ درخواست اعتبارات طرح‌های عمرانی

گردش کار اجرای طرح‌های عمرانی

وظایف کارفرما و دستگاه نظارت در قراردادهای پیمانکاری (برگرفته از پیمان و شرایط عمومی پیمان)

اختیارات و وظایف کارفرما در پیمان و شرایط عمومی پیمان

اختیارات و وظایف دستگاه نظارت در پیمان و شرایط عمومی پیمان

چگونگی تعیین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و پیشرفت فیزیکی طرح

الف) پیشرفت فیزیکی پروژه

ب) پیشرفت فیزیکی طرح

تعریف یک شاخص

شرح وظایف مهندس ناظر مقیم

1- تعریف ناظر مقیم

2- آشنایی با مدارک پروژه

3- آشنایی با محیط کار

4- تعیین نقاط اصلی و تحویل کارگاه

5- پیاده کردن نقشه‌ها

6- گزارش وضعیت زمین محل اجرای پروژه

7- دفتر کارگاه

8- برنامه پیشرفت کار

9- تهیه وسایل اندازه‌گیری

10- اطلاع از مقررات و قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی

11- پرسنل پیمانکار

12- صورت مجالس و دستور مراحل مختلف اجرای کار

13- گزارشات کارگاه

14- نمونه‌ها و آزمایشات

15- ماشین‌آلات کارگاه

16- تهیه صورت وضعیت‌های موقت

17- دستمزد کارگران

18- تعطیلی کارگاه

19- گزارش پایان کار

20- تحویل موقت

21- تهیه صورت وضعیت قطعی

22- خاتمه کار و پایان وظایف ناظر مقیم

دستورالعمل پرداخت صورت وضعیت‌های کارکرد در قراردادهای فهرست بهائی

نحوه و تدوین صورت وضعیت‌های کارکرد

جدول شمارة (1)

جدول شمارة (2)

جدول شمارة (3)

جدول شمارة (4)

جدول شمارة (5)

شرح وظایف واحدهای دست‌اندرکار در تهیه، بررسی و پرداخت صورت وضعیت‌های موقت

برنامه زمان‌بندی پرداخت صورت وضعیت‌های موقت

فرآیند اجرایی پرداخت صورت وضعیت‌ها در قراردادهای فهرست بهائی

نکات قابل توجه

مستندات و مدارک پیوست صورت وضعیت‌ها

دستورالعمل پرداخت صورت وضعیت‌های کارکرد در قراردادهای پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا

جدول شمارة (1)

جدول شمارة (2)

جدول شمارة (3)

جدول شمارة (4)

ساختار شکست کار (Work Break down Structure) (WBS)

نمونة یک (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بخشنامه پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا)

نمونه‌ای از تفکیک عملیات اجرایی یک ساختمان (اسکلت فلزی)

نمونة دو (سازمان مسکن و شهرسازی)

ساختمان مسکونی (اسکلت فلزی)

نمونة سه (سازمان مسکن و شهرسازی)

ساختمان مسکونی (اسکلت بتنی)

نمونة چهار (سازمان مسکن و شهرسازی)

محوطه‌سازی خانه مسکونی

نمونة پنجم (سازمان مسکن و شهرسازی)

مراکز فرهنگی و هنری (اسکلت فلزی)

نمونة شش (سازمان مسکن و شهرسازی)

ساختمان اداری (اسکلت بتنی)

نمونة هفتم (اداره کل نوسازی مدارس)

ساختمان‌های فلزی

نمونه هشتم (اداره کل نوسازی مدارس)

(ساختمان بتنی)

اداره کل نوسازی و مدارس

جدول درصدبندی انجام تجهیز و برچیدن کارگاه (نسبت به کل قرارداد)

اداره کل نوسازی و مدارس

جدول درصد پیشرفت فیزیکی عملیات تأسیسات مکانیکی ساختمان اصلی

اداره کل نوسازی و مدارس

جدول درصد پیشرفت فیزیکی عملیات تأسیسات برقی ساختمان اصلی

اداره کل نوسازی مدارس

جدول درصد پیشرفت فیزیکی محوطه با رویه آسفالتی

تأسیسات مکانیکی محوطه

تأسیسات برقی محوطه

(اداره کل نوسازی مدارس)

جدول درصد پیشرفت فیزیکی دیوار و دورنما (متر طول)

شرح ضرائب قراردادی

1- ضریب بالاسری

1) هزینه بالاسری عمومی

2) هزینه بالاسری کار

جدول آنالیز ضرائب بالاسری در دوران‌های مختلف

2- ضریب منطقه‌ای

ضرایب منطقه‌ای استان تهران

3- ضریب طبقات

4- ضریب ارتفاع

5- ضریب پیمان (ضریب پیشنهادی پیمانکار)

نمودار نحوه محاسبه ضریب افزایش و یا کاهش در مناقصه (پلوس و مینوس)

6- ضریب تجهیز کارگاه

نحوه پرداخت

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

نمودار نحوه محاسبه مبلغ برآورد هزینه اجرا و نحوه اعمال هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

نمودار نحوه پرداخت هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

نحوه محاسبه اضافه مبلغ تجهیز کارگاه در موارد کارهای اضافی (جدید)

نمودار مبلغ تجهیز کارگاه در موارد کارهای اضافی (جدید)

7- ضریب تعدیل

الف) قراردادهای فهرست بهائی

ب) قراردادهای پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا

محاسبه D

8- ضریب مابه‌التفاوت مصالح

کسورات

1- صورت وضعیت قبلی

2- تضمین حسن انجام کار

3- پیش‌پرداخت

4- کسور قانونی

نمودار دامنه شمول و نوع قرارداد حق بیمه تأمین اجتماعی

نمودار نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی

نمودار نحوه پرداخت حق بیمه و اخذ مفاصاحساب

آشنایی با برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

تعریف پروژه

مدیریت پروژه

مسئولیت‌های مدیر پروژه

وظایف مدیر پروژه

برخی از مهم‌ترین آثار و نشانه‌های مدیریت ضعیف و بد در پروژه‌ را به شرح زیر می‌توان برشمرد

سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه چیست؟

انواع روش‌های زمان‌بندی و نمایش فعالیت یک پروژه

1- روش نمودار میله‌ای (Bar chart)

2- روش‌های تحلیل شبکه

ویژگی‌های روش‌های تحلیل شبکه (مسیر بحرانی، سی. پی. ام CPM)

آیا سی. پی. ام (C. P. M) مشکلات ما را حل می‌کند؟

مقدمه‌ای بر برنامه‌ زمان‌بندی پروژه (مسیر بحرانی CPM) در مدیریت پروژه

برخی مفاهیم کلی در مدیریت پروژه

مشخصه‌های روابط (Dependency Attributes)

نمودار پرت

مشخصات مسیر بحرانی

روش ریاضی

به مشکل عمومی پروژه‌ها یعنی زمان می‌پردازیم

شرایط عمومی پیمان

فصل اول ـ تعاریف و مفاهیم

ماده 1ـ پیمان

ماده 2ـ موافقتنامه

ماده 3ـ شرایط عمومی

ماده 4ـ شرایط خصوصی

ماده 5ـ برنامه زمانی اجرای کار

ماده 6ـ کارفرما

ماده 7ـ پیمانکار

ماده 8ـ مدیر طرح

ماده 9ـ مهندس مشاور، مهندس ناظر

ماده 10ـ رئیس کارگاه

ماده 11ـ پیمانکار جزء

ماده 12ـ کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه

ماده 13ـ مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین‌آلات و ابزار، تأسیسات و ساختمانهای موقت، وسایل

ماده 14ـ برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

ماده 15ـ روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها

فصل دوم ـ تأییدات و تعهدات پیمانکار

ماده 16ـ تأییدات پیمانکار

ماده 17ـ کارکنان

ماده 18ـ مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه

ماده 19ـ کنترل نقاط نشانه‌، پیاده کردن نقشه‌ها، اندازه‌گیری‌ها

ماده 20ـ تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات

ماده 21ـ حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت‌های لازم

ماده 22ـ ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها

ماده 23ـ حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آن‌ها

ماده 24ـ واگذاری، پیمانکاران جزء

ماده 25ـ اجرای کار در شب

ماده 26ـ آثار تاریخی و اشیای عتیقه

ماده 27ـ اقامتگاه قانونی

فصل سوم ـ تعهدات و اختیارات کارفرما

ماده 28ـ تحویل کارگاه

ماده 29ـ تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان

ماده 30ـ تغییر مدت پیمان

ماده 31ـ مدیریت اجرا

ماده 32ـ نظارت بر اجرای کار

ماده 33ـ مهندس ناظر

فصل چهارم ـ تضمین، پرداخت، تحویل کار

ماده 34ـ تضمین انجام تعهدات

ماده 35ـ تضمین حسن انجام کار

ماده 36ـ پیش پرداخت

ماده 37ـ پرداخت‌ها

ماده 38ـ پرداخت‌های ارزی

ماده 39ـ تحویل موقت

ماده 40ـ صورت وضعیت قطعی

ماده 41ـ تحویل قطعی

ماده 42ـ مسئولیت‌های دوره تضمین

فصل پنجم ـ حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

ماده 43ـ بروز حوادث قهری

ماده 44ـ ممنوعیت قانونی

ماده 45ـ حقوق انحصاری ثبت شده

ماده 46ـ موارد فسخ پیمان

ماده 47ـ اقدامات فسخ پیمان

ماده 48ـ خاتمه پیمان

ماده 49ـ تعلیق

ماده 50ـ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار

ماده 51ـ صورتحساب نهایی

ماده 52ـ تسویه حساب

ماده 53‌ـ حل اختلاف

ماده 54ـ قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

قوانین و مقررات و شرح وظایف ناظرین حقیقی و حقوقی نظام مهندسی ساختمان

 

 

نحوه خرید:

در امنیت کامل خرید نمایید. ابتدا کالای مورد نظر خود را دریافت و سپس وجه آن را بپردازید.

با ثبت سفارش توسط شما،کالای خریداری شده توسط پست به محل سکونت یا کار شما ارسال می گردد و شما مبلغ سفارشتان را طبق فاکتور به مامور پست می پردازید. جهت ارسال سفارش دو شیوه پست پیشتاز و سفارشی در اختیار شما می باشد.

درپست پیشتاز بین 3 تا 4 روز کالا بدست شما می رسد ولی هزینه پستی بیشتری دارد.

در پست سفارشی بین 10 تا 12 روز کالا بدست شما می رسد.

در صورتی که برای دریافت کالای مورد نظرتان عجله دارید از پست پیشتاز استفاده نمایید.

لطفا با سایر اعضای خانواده یا محل کار خود هماهنگ کنید تا در صورت عدم حضور شما بسته را تحویل گرفته و هزینه آن را بپردازند در غیر اینصورت بسته برگشت خواهد خورد.

در صورتیکه در ارسال سفارش با مشکل روبرو شده اید با ما تماس گرفته و اطلاعات خود را ارسال نماییددسته :
برچسب ها : راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی , نظارت , طرحهای عمرانی , راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی , نظارت در طرحهای عمرانی , کتاب راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی
قیمت : 117,000 ریال

ارسال نظر

نظرات کاربران :

تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.

» محصولات مرتبط


متن قرارداد در طرحهای عمرانی
در این مجموعه، «متن كامل قرارداد در طرحهای عمرانی دولتی و غیردولتی»، به جهت دسترسی سهل الوصول و آسان و نهایتاً، تنظیم و عقد قرارداد در کوتاهترین زمان ممکن برای کارشناسان و متخصصان طرحهای عمرانی دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گرفته است.
قیمت : 92,000 ریال
آزمون  نظام مهندسی عمران (نظارت)
هدف از این کتاب در دسترس قرار دادن مجموعه ای جامع از آزمونهای حرفه ای مهندسان عمران(بخش نظارت) برای داوطلبان عزیز است .
قیمت : 137,000 ریال
نظارت بر اجرای ساختمانهای فولادی
این کتاب جلدششم از مجموعه کتابهای آموزشی جهت تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسان می باشد که در راستای آمادگی هر چه بیشتر مهندسان تدوین شده است .
قیمت : 62,000 ریال
Loading